Lek

Siste par ut

En tradisjonslek som utforder kommunikative ferdigheter og reaksjonsevne

Ta land

En tradisjonslek som egnes godt som selvorganisert friminuttslek

Basse

Balltilvenning i spilllignende form hvor flere typer baller kan brukes

Dødball

Ballek som utfordrer øye-hånd koordinasjon og ballferdigheter