Lek

Byturen

Fin oppvarmingslek der en også får trent hukommelsen

Basis lagkonkurranse

Denne lagkonkurransen viser hvordan man kan organisere aktivitet ved at deltakerne selv registrerer resultater

Jaktball

Lekpreget form for hurtighetstrening der en løper og resten skal kaste avisballer på den som løper

Hest og kjerre

Parøvelse hvor personen som løper foran og drar er hest, og personen bak er kjerre

Styrkesirkus

Et utvalg av styrkeøvelser hvor man jobber sammen i par. Øvelsene stiller store krav til samhandling

Terning-styrke

Organiseringsform med bruk av terninger som kan brukes i alle typer stasjonstrening