Naturlekeplassen

Ekorn stjeler nøtter

Denne leken handler om å røve ting i fra hverandre, noe som skjer på mange måter i naturen og dyreverden

Elgleken

Elgen trenger ressurser, men da må den løpe, for kanskje er flere ute etter det samme?