Stafetter

Mønsteret

Spill-aktivitet der man fysisk skal lage et farge-mønster på kjeglene som tilsvarer mønsteret på et papir

Orddiagram

Stafett-lek hvor man trener på å lese diagram og finne ord/symboler

Aktiv norsk

Stafettaktivitet der man bruker magnetbokstaver til å forme ord på en tavle

Memorystafett

Lek der man trener ulike basisferdigheter ved bruk av spillkort. Kan brukes i alle fag

Side 1 av 3123