Stafetter

Mønsteret

Spill-aktivitet der man fysisk skal lage et farge-mønster på kjeglene som tilsvarer mønsteret på et papir

Orddiagram

Stafett-leik der ein trenar på å lese diagram og finne ord/symbol

Aktiv norsk

Stafettaktivitet der ein nyttar magnetbokstavar til å forme ord på ei tavle

Memorystafett

Leik der ein trenar ulike basisferdigheiter ved bruk av spelkort. Kan brukast i alle fag