Terrengtilvenning

Naturløype

Friluftslivsleik der borna må røre seg i terrenget samstundes som dei må observere omgjevnadene rundt seg