Terrengtilvenning

Naturløype

Friluftslivslek der barna må bevege seg i terrenget samtidig som de må observere omgivelsene rundt seg