Tilrettelagte aktiviteter

Admiral

Deltakerne deles i to grupper og plasseres i hver sin ende av salen. I midten av salen er det plassert to gjenstander

Kin-ball

KIN-BALL spilles med tre lag med fire spillere. Hvert lag har sin farge.