Tradisjonslek

Ta land

En tradisjonslek som egnes godt som selvorganisert friminuttslek

Dødball

Ballek som utfordrer øye-hånd koordinasjon og ballferdigheter

Slåball

Tradisjonell balleik der utelaget kjempar for å komme «inn»

Griserumpe

Tradisjonssleik der både kast, mottak og reaksjonsevne vert øvd