Dansens dager 2012

Stilen er hiphop og med litt øving kan alle danse Dansens Dager-dansen 2012! I filmen kan du se et vidt aldersspenn, fra de yngste barna på 10 år til Grete Brunvoll på 81 år. Mathias Jin Budtz (26) jobber som danser, koreograf og pedagog innen ulike sjangre av streetdance, som break, hiphop og house. Han ønsker å bruke 2012-dansen til å spre hiphop-kulturens budskap og positive sider. Musikken til Dansens Dager-dansen 2012 er laget av Nikolai William Peder Haga Nypan.

For å gjøre det enklere å innstudere dansen er koreografien delt i tre deler. Hvis du vil se hver enkelt del flere ganger er det greit å vite hvor de ulike delene ligger på tidslinja: Del 1 starter på 00:35. Del 2 starter på 02:35. Del 3 starter på 04:50. Hele dansen starter på 07:30.

Kjør dansen på videoprojektor til danserne hvis du ikke føler du kan lære dem dansen selv. Eller la noen danseglade deltakere få forberede seg og lære resten av gruppa.

Levert av Dansens dager/Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet