Den store romjakten

romfarer

Dere bestemmer dere for hvor stort verdensrommet (lekeområdet) skal være. To av deltakerne er astronauter. De øvrige er satelitter av forskjellige slag som forsvinner ut i verdensrommet, dvs. gjemmer seg. Astonautene holder for øynene og teller til 50. Deretter begynner de å lete etter satelittene og å fange dem inn. De satelittene som fanges, må springe bak «sin» astronaut i fortsettelsen av jakten. De fangede satelittene kan hjelpe astronauten med å se etter de andre satelittene, men de må holde seg på rekke bak sin astronaut. Den astronauten som har flest satelitter bak ryggen når alle er fanget inn, har vunnet.