Dramasisten

Bilde: Shutterstock

To eller tre (kommer an på gruppestørrelsen) har sisten til lærer sier bytt. Når en blir tatt skal
den/de som har sisten bestemme en øvelse offeret skal gjøre. Offeret må gjøre denne
bevegelsen inntil han/hun blir befridd. Det skjer ved at en annen deltaker stiller seg framfor
og gjør den samme øvelsen 3 ganger (evt. fem repetisjoner), sammen med den som står.

Levert av Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet