Ekorn stjeler nøtter

ekorn_notter

Denne leken handler om å røve ting i fra hverandre, noe som skjer på mange måter i naturen og dyreverden. Gruppen deles i to lag, og hvert lag har hver sin banehalvdel. Hver banehalvdel bør være stor nok til at en får løpt seg god og varm, minst 10-12 m lang. Del hele banen med en strek på midten og i hver kortende, totalt tre streker. Utenfor hver banehalvdel plasserer hvert lag fem steiner («nøtter») av litt størrelse i en ring. Dette er nøttedepotet.

Leken går ut på å samarbeide og finne gode strategier for hvordan man skal stjele ”nøtter” fra det andre laget og få alle de 10 ”nøttene” i sin ring. For å stjele «nøtter» må en deltaker løpe over motstandernes banehalvdel og forbi motstanderne uten å bli tatt. Man kan kun stjele en «nøtt» av gangen, og den som har nøtten i hånden, kan fritt gå tilbake til sitt eget lag uten å bli tatt.

Dersom en motstander tar deltageren før mållinjen nås må deltakeren stå ved nøttedepoet til motstanderne, helt til noen lagkamerater klarer å fri henne. Dette skjer ved at en lagkamerat  løper over mållinjen, tar på deltageren og sier «FRI». Dette må lagkameraten klare uten å selv bli tatt av noen på motstanderlaget. Klarer lagkameraten å befri deltakeren, kan begge gå fritt tilbake til sitt eget lag. De kan derimot ikke ta med seg noen nøtter tilbake.

Banen kan tegnes opp med kritt, skrapes i grus eller, det som kanskje er mest artig, trekkes opp med tynt tau i skog. Sett pinner ned i bakken som tauet festes til.

Hensikt

Fysisk aktivitet og flerfaglighet der deltagerne har det gøy sammen og må samhandle og utforske med andre for å nå et mål.

Progresjon

Aktiviteten blir mer utfordrende jo større «banen» er og hvor mer ulent terrenget er. Banen kan godt ligge i skogen.

Tilpasningsmuligheter

Alle kan finne sin rolle på laget, her gjelder det å utnytte hverandres ferdigheter. Her trengs raske og smidige angripere, staute forsvarere og villedere.

Levert av Friluftsrådenes landsforbund