Ekornsisten

ekornsisten_750

Ekornsisten lekes i et skogholt med trær som friplasser. Antall friplasser kan begrenses ved å markere trærne med f.eks. skjerf, det må alltid være minst et ekorn mer enn fritrær. Først velges en av deltakerne ut til å være hønsehauk. De andre deltakerne er ekorn. Hønsehauken skal prøve å ta ekornene mens de beveger seg mellom trærne. Det kan bare stå et ekorn ved hvert fritre. Når hønsehauken jager et ekorn kan det løpe bort til et fritre og rope «Mitt tre», den som allerede står ved treet må da løpe for å ikke bli tatt av hønsehauken. Når ikke ekornet frem til et nytt fritre og blir tatt, er hun eller han den nye hønsehauken. Den som var hønsehauk kan da gå fritt bort til et tre uten å bli tatt på ny.

Hensikt

En jage- og fangelek der deltakerne raskt må orientere seg i området for å finne et fristed.

Variasjon

Leken kan kobles til naturfag ved at en kan velge ut bare en type tre som er friplass, som f.eks bjørk. Hvilke type tre som er friplass kan endres underveis ved at den voksne roper f.eks. «Or», men da må det være markert like mange friplasser av de ulike tretypene på forhånd. En kan selvsagt bruke andre ting i naturen som friplasser, for eksempel steiner, tuer osv.

Progresjon

Intensiteten økes når det er færre friplasser. For å gjøre det ekstra utfordrende kan barna måtte klatre opp i treet for å være fri.

Tilpasningsmuligheter

Dette er en variasjon av vanlig sisten som gir muligheter for de med små funksjonsnedsettelser å delta. Friplassene gjør det til en viss grad mulig å bestemme selv hvor langt og fort man skal løpe. Er det mange deltakere (over 15), kan det være flere hønsehauker og disse kan ha på en vest/ merkebånd eller lignende som overleveres når et ekorn blir tatt.