Elgleken

ekorn_notter

Lag to linjer med 20-30 meters avstand på en åpen plass. En del av gruppa, f.eks ¼ skal være ”elger”, og stiller seg opp bak den ene linja. Resten stiller seg opp bak den andre linja og skal være ”ressursene” som elgene trenger; mat, vann og beskyttelse. Gruppene snur seg bort fra hverandre slik at ryggene vender mot hverandre. Så skal hver deltaker bestemme seg for hva de skal være og hva de trenger. ”Elgene” bestemmer seg for hva de trenger (vann, mat eller beskyttelse), og ”ressursene” bestemmer seg for hva de skal være (vann, mat eller beskyttelse). Tegnene vises slik: Vann = hendene mot munnen, mat = dunk hendene på magen, beskyttelse = hendene over hodet.

På signal snur alle seg og viser sitt tegn, da gjelder det for elgene å springe og hente det de trenger blant ressursene. Alle som blir hentet av en elg blir med over til elggruppa og blir elg. Det er kun plass til en elg ved hver ”ressurs”, dvs bare en elg kan hente en person blant ”ressursene”. Hvis en elg ikke finner den ressursen som den trengte, eller at det er fullt, ”dør” den og går over til ressursgruppa. For hver omgang bestemmer deltakerne seg på nytt for hva de trenger (elgene) eller hva de vil være (ressursene).

En voksen bør lede leken: Spørre om alle har bestemt seg for hva de trenger eller skal være, før signalet gis.

Hensikt

Primært er dette en lek med fysisk aktivitet, men den kan også kobles til matematikk/ statistikk og til naturfag, for å få en større forståelse for hvordan bestander påvirkes av tilgang på ressurser og hvordan dette kan framstilles matematisk. Dette kan også være en lek med fokus på behov.

Levert av Friluftsrådenes landsforbund