Engelsk memory

Engelsk

Alle kortene spres utover gulvet med baksiden opp. Deltagerne deles i minst to grupper. Gruppene skal spille mot hverandre og det er om å gjøre å huske den norske betydningen av engelske gloser og samtidig huske hvor de ulike ordene ligger. Når en gruppe finner et par (et kort med et engelsk ord og et kort med det tilsvarende norske ordet) legges dette «stikket» til side. Hver gang en gruppe finner et par skal de finne på en øvelse de andre gruppene må gjøre, f.eks. å ta ti spretthopp eller fem knebøy. Når de andre gruppene er ferdig med øvelsen skal den samme gruppen som tok «stikket» fortsette å snu kort, helt til de bommer og ikke finner to like. Dersom kortene ikke passer skal de snus og legges tilbake akkurat der de lå.

Hensikt

Deltagerne arbeider med ord de har øvd på samtidig som de gjør basistrening. En lek hvor samhandling, flerfaglighet og fysisk aktivitet kombineres.

Variasjon

Leken kan gjennomføres i andre språkfag, men også i f.eks. geografi, der en kan øve på landenes flagg eller hovedstader. De fysiske øvelsene kan også gjøres parvis. Her kan det også velges koordinative aktiviteter.

Levert av Landslaget for fysisk fostring/Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet