Enmannskanonball

Utstyr: en/to eller flere baller
Her spiller alle mot alle. Når man er tatt setter man seg på et avgrenset område (for eksempel på tjukkasen). Det er om å gjøre å treffe en annen, og ikke selv bli truffet. Når man blir truffet setter man seg på tjukkasen. Personen er fri til å delta igjen dersom den man ble truffet av selv blir truffet. Det er derfor viktig å følge godt med på hvem man blir truffet av (vanskelig for læreren å holde rede på dette dersom det er flere baller med). Det er ikke nødvendig å stå igjen med en vinner. Lærer stopper spillet, og roper tilbake igjen de som er tatt, dersom de blir
sittende for lenge. Det er lov til å gå tre skritt før man skyter. Hodet er fritt. Dersom man griper ballen når man blir skutt på er man ikke tatt. Går ballen i gulvet før man blir truffet er man heller ikke tatt(som i vanlig kanonball). Der oppstår alltid situasjoner som man må vurdere underveis, og det er derfor nødvendig å følge godt med i spillet.

Levert av Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet