Fagpasningen

Aktivitet som kombinerer lek med oppgaver i basisfag – egner seg godt til pugging av f.eks gangetabellen eller annen fakta.

Deltagerne kaster ballen til hverandre samtidig som de får oppgaver å løse. F.eks ;

 • Kast alfabetet
  • Forlengs / baklengs
  • Annenhver bokstav / tredje hver bokstav
 • Kaste gangetabellen / 10’er venner
 • Kaste hovedsteder – land (den ene sier hovedstad og den andre landet)
 • Kaste fylker i Norge
 • Kaste fjelltopper i Norge, Europa, verden
 • Kaste historiske hendelser – årstall (den ene sier hendelsen og den andre årstallet)
 • Kaste engelske gloser (den ene sier det engelske ordet og den andre det norske)

Fagpasningen

Hensikt

Hensikten med øvelsen er å trene basiskunnskap i ulike fag samtidig som man er i aktivitet. Dette gjør læring og pugging mer morsomt.

Variasjon

Bruke ulikt utstyr;

 • Fotball
 • Basketball
 • Volleyball
 • Innebandy
 • Badminton
 • Erteposer etc.

Progresjon

Innfør ulike bevegelser før mottak eller etter kast etc.

Tilpasningsmuligheter

Det er viktig å bli kjent med deltakerne og deres eventuelle behov for tilpasninger i aktiviteten. Snakk med de det gjelder. Kanskje har de selv ideer eller tanker om hvilke tilpasninger som trengs for at de skal kunne delta på en god måte.

Sørg for ro når beskjeder og instruksjon gis.

Bevegelsesutfordringer: Vær oppmerksom på økt trettbarhet. Undersøk om personen har nedsatt sensibilitet, er da ekstra utsatt for skade (smerte, kulde, varme). Varier hvordan de ulike øvelsene utføres, for eksempel om kun høyre eller venstre skal brukes, varier tempo, størrelse på ball og lignende. Gi personen god tid til å prøve seg fram. Kort ned avstander hvis nødvendig. Vurder bruk av aktivitetshjelpemidler.

Kognitive utfordringer: Tydelig struktur i økten. Repetisjon og forutsigbarhet. Fjern sanse-forstyrrelser dersom noen lett mister fokus, for eksempel utstyr som ikke brukes. Vær oppmerksom på dagsform. Enkle regler. Gi konkret veiledning ved mer komplekse oppgaver. Vis, tegn og forklar. Kort og presis instruksjon. Gi raskt støtte hvis noen viser tegn til frustrasjon. Lag baner i rommet, f.eks. med teppefliser og rokkeringer. Noen kan ha nytte av et «pausested».

Nedsatt hørsel/døv: Undersøk om personen har tekniske hjelpemidler. Sørg for ro når beskjeder gis. Snakk én og én. Ha direkte kontakt. Bruk mimikk, kroppsspråk og evt. Tegnstøtte, eventuelt skrive oppgavene på plakater. Mindre grupper kan være nyttig. Hjelp fra voksen eller annen elev som kan tegnspråk til å oversette underveis i aktiviteten.

Nedsatt syn: Ledsag når personen har behov for det. La personen bli kjent med omgivelsene og la de kjenne på utstyr. Repetisjon og forutsigbarhet. Fast plass i rekker o.l. Lag baner i rommet, f.eks. med teppefliser og matter. Tenk over lysforhold og bruk av farger/ kontraster. Tydelig, verbal instruksjon, evt. bane bevegelser. Bruk lyd for orientering i rommet. Jobb parvis eller i små grupper. Ball med lyd (goalball) er et godt hjelpemiddel for å lokalisere ballen. Om personen er blind kan andre aktiviteter enn kast/mottak, og som øker kroppsbevissthet med fordel velges. Eleven må oppleve trygghet.

 

Levert av Høgskolen i Hedmark, En region i bevegelse

Forslag på tilrettelegginger: Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser