Fagpasningen

Aktivitet som kombinerer lek med oppgaver i basisfag – egner seg godt til pugging av f.eks gangetabellen eller annen fakta.

Deltagerne kaster ballen til hverandre samtidig som de får oppgaver å løse. F.eks ;

 • Kast alfabetet
  • Forlengs / baklengs
  • Annenhver bokstav / tredje hver bokstav
 • Kaste gangetabellen / 10’er venner
 • Kaste hovedsteder – land (den ene sier hovedstad og den andre landet)
 • Kaste fylker i Norge
 • Kaste fjelltopper i Norge, Europa, verden
 • Kaste historiske hendelser – årstall (den ene sier hendelsen og den andre årstallet)
 • Kaste engelske gloser (den ene sier det engelske ordet og den andre det norske)

Fagpasningen

Hensikt

Hensikten med øvelsen er å trene basiskunnskap i ulike fag samtidig som man er i aktivitet. Dette gjør læring og pugging mer morsomt.

Variasjon

Bruke ulikt utstyr;

 • Fotball
 • Basketball
 • Volleyball
 • Innebandy
 • Badminton
 • Erteposer etc.

Progresjon

Innfør ulike bevegelser før mottak eller etter kast etc.

Levert av Høgskolen i Hedmark, En region i bevegelse