Fallskjerm

Vi treng ein stor fallskjerm med handtak i sidene. Alle stiller seg rundt og held i kvart sitt handtak (eventuelt i to – dersom det er få deltakarar). Her er det mange ulike aktivitetar vi kan utføre, og under kjem nokre forslag:

Stå i ro, hald fallskjermen i eit godt tak

 1. Vi skal ut i båt
  1. Lett bris – små bølgjer
  2. Nå blæs det litt meir – større bølgjer
  3. Nå er det storm og store bølgjer
  4. Nå er det full orkan
 2. Nokre sit under fallskjermen, medan resten lagar bølgjer – byte
 1. Vi set oss på huk – reiser oss opp og har hendene over hovudet – ned att (1 – 2- 3 opp att)
  1. På nytt 5 gonger
 2. Nå lagar vi hole – armane opp, alle tek fallskjermen bak ryggen og set seg på den
 3. Når armane er opp skal to og to byte plass
 4. Når armane er oppe skal vi byte plass etter farge
  1. Alle dei raude byter plass osv
 1. Med ball
  1. Kaste ein ball på fallskjermen, lage små bølgjer og få den til å gå rundt utan at den fell av
  2. Fleire ballar på skjermen
 2. Med ball
  1. Kaste ballar på skjermen – gruppa skal prøve å få den av frå skjermen
  2. Konkurranse – halve gruppa skal prøve å halde på ballen, den andre halve skal prøve å få den av – t.d. annankvar person

Hensikt

Morosam leik for alle born.

Fallskjermen er veldig fin å bruke for både sjåande og for synshemma. For synshemma er det svært bra å få trent opp grepet, då dei brukar fingrane mykje, noko som gjer at finmotorikken er viktig. Det å øve på fallskjerm og halde i den, gjer at grepet vert styrka...

Progresjon

Start utan ball, legg deretter på èin – og så fleire ballar.

Levert av Høgskolen i Innlandet