Finn gruppen din

Bilde: Shutterstock

Finn gruppen din ved hjelp av avtalt lydsignal:
Barna er i grupper. Hver gruppe avtaler et lydsignal. En fra hver gruppe får bind for øynene. Gruppen plasserer seg samlet litt vekk fra den ”blinde” og utøver signalet (f.eks. en dyrelyd). Den med bind for øynene skal så sile ut sin gruppes signal og finne gruppen ut fra det.

Levert av Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet