Finteleken

Paret står bredbeint og så stødig som mulig med ansiktet mot hverandre. Avstanden er ca en halv meter. Nå er det om å gjøre å få den andre til å komme ut av balanse ved å dytte hverandre på hendene. Den som må flytte foten har tapt. Det er ikke lov å ta tak i hendene på hverandre, bare dytte. En kan ta bort hendene slik at en dytter i løseluften og vedkommende mister balansen.

Pass på at deltagerne er varme før aktiviteten tar til, for å unngå skader. Husk mykt underlag.

Hensikt

Denne øvelsen utfordrer koordinasjonen.

Variasjon

Alle parene kan stille opp i to sirkler, der de i den innerste sirkelen står med ansiktet vendt utover og de i den ytterste står med ansiktet vendt innover. Det må være like mange deltagere i hver sirkel. Det vil da være par, en i innerste sirkel og en i den ytterste sirkelen. Etter hvert som en finter hverandre ut skal vinneren av hver kamp stille seg i den innerste sirkelen (hvis en ikke står der i fra før) mens den andre skal gå utenfor sirkelen med klokken og finne en ny å utfordre.

Progresjon

For å gjøre det enklere kan en også tillate å dytte i brystkassen. Øvelsen kan også gjøres knestående på matte.

Levert av Landslaget for fysisk fostring/Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet