Fisken i det røde hav

Illustrasjon: Thomas Madsen/ Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet

Illustrasjon: Thomas Madsen/ Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet

 

Et av barna er «fisken i det røde hav» og stiller seg i enden  av området der leken skal være. En annen må være hai som skal fange, denne stiller seg på midten av området. Alle de andre barna stiller seg langs en linje i den andre enden av området.

Så roper barna som står samlet:
» Fisken i det røde have,
hvilken farge må vi ha
for å komme over,
selv om fisken sover?»

«Fisken i det røde hav» som står i enden av området, roper en farge, og de som har denne fargen på klærne sine, kan gå fritt over, mens de andre må prøve å komme seg over uten å bli tatt av haien. De som blir tatt, blir hai og blir med på å fange resten. Leken fortsetter til èn er igjen. Denne kan da være «fisken i det røde hav» i neste omgang og bestemme hvilke farge som skal ropes opp.

Hensikt

I denne jage-fangeleken øves barnas reaksjonsevne, samt hørsels- og synssans.

Levert av Arnesen, Guldbrandsen, Gundersen og Hovden, forfatterne av boken "Bevegelsesglede i barnehagen" (2010), utgitt av Kommuneforlaget, i samarbeid med Idrettsbarnehage AS.