Flamingo-sisten

Flamingo_sisten_750

En person har sisten og skal jage etter de andre deltakerne. De jagede må forsøke å rømme av gårde, men de er fredet hvis de klarer å fryse en bevegelse. Den som har sisten kan imidlertid forlange at de jagede som står i ro må bevege seg igjen. Da stiller han seg opp og teller til 10 (eller mer…). I mellomtiden kan den jagede rømme av gårde og eventuelt innta en ny frosset stilling.

Hensikt

Tilpasningsmuligheter

Vurder å bruke andre måter å bevege seg på enn å løpe. Kanskje kan man gå, krabbe, ake seg frem på rompa etc. Bevegelseshemmede kan evt. få lov til å bruke raskere måter å bevege seg på. Man kan senke tempo ved jobbe i par, eller legge inn andre elementer. Dette kan f.eks. være å trille med seg en ball, balansere erterpose på hodet etc. Den som har sisten kan telle til høyere tall for deltakere som beveger seg langsomt.

Levert av Beitostølen Helsesportsenter/Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet