Flytte tjukkasen

Klassen deles i to. Ett lag i hver ende av salen og tjukkasen midt i rommet. Det ene laget
starter, og en elev løper fram og slenger seg på tjukkasen. Det er om å gjøre å få tjukkasen til
å bevege seg nærmest mulig det andre laget. Leken fortsetter med at elevene løper frem,
annenhver gang fra hvert lag. Det laget som har flyttet tjukkasen lengst etter en runde (eller så
mange runder som en har bestemt) har vunnet. Man kan også løpe to og to, tre og tre osv.
samtidig fra hvert lag. Det kan gjerne være lurt å løpe flere samtidig første gang leken
introduseres. Man kan nemlig bli litt ”synlig” i en sånn aktivitet, og det kan være fort gjort å
kvie seg til det er sin tur, spesielt dersom en aldri har prøvd å slenge seg først…

Levert av Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet