Følg lederen

folg_leder

Del inn i grupper med en leder (en voksen) på hver gruppe. Hver deltaker får et kart, men ingen poster er inntegnet. Lederen løper/går foran, barna følger etter. Underveis skal barna følge med på kartet hvor de befinner seg. Når lederen stopper, skal hver enkelt prøve å finne ut på kartet hvor de er. Man kan gjerne skifte på, slik at også barna får løpe/gå først.

Det kan være lurt å ikke begynne med for store grupper. Er du usikker på terrenget selv, gå ruta på forhånd og let etter klare karttegn som er lett å finne for deltakerne.

Hensikt

En trygg måte å få prøvd seg på kart i terrenget på.

Variasjon

Samme øvelse kan gjennomføres ved at bare lederen har kart. Barna følger da etter og skal prøve å huske terrenget/ terrengdetaljer de passerer. Når lederen stopper, tar vedkommende frem et kart til hver hvor de skal prøve å vise hvor de har løpt eller gått.

Progresjon

Start i et oversiktlig terreng med mange detaljer som pekepinn for å finne fram, etter hvert som deltakerne er mer trygge på å orientere seg etter kartet kan en velge bevegelsesmiljø som er mer utfordrende (tettere skog, mer kupert etc.)

Levert av Landslaget for fysisk fostring/Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet