Forme modeller

Før start legges «byggeklossene» (i dette tilfellet lange fyrstikker) ut gruppevis. Deltakerne jobber individuelt eller i par. Mindre barn kan starte i gruppe og samarbeide om oppgaven.

På illustrasjonen har deltakerne fått i oppgave å lage et høyest mulig byggverk innenfor en gitt tidsramme. Det kan være lov til å legge på ett element (f.eks en fystikk) av gangen eller flere per gang. Andre oppgaver kan være å forme ulike geometriske figurer.

Forme modeller

Hensikt

Hensikten er å utfordre strategiske evner, kognitive ferdigheter og evne til å samarbeide. Utholdenhetstrening.

Variasjon

Varier avstand fra startområdet til byggeområdet. Varier også materiale deltakerne skal bygge med. Utfordre dem gjerne til å finne ting selv som de skal bruke til å bygge.

Levert av Høgskolen i Hedmark, En region i bevegelse