Først til ballen

forst_til_ballen

Midt i salen legges to baller ved siden av hverandre. Deltakerne deles i to grupper som plasserer seg ved salens to kortvegger.

Begge lagene nummererer deltakerne likt. Lederen roper et nummer (usystematisk). De to deltakerne dette gjelder, kappløper for å nå den store ballen. Det er om å gjøre å bringe den store ballen tilbake til sitt eget lag.

Av de to som løper frem mot midten, kommer en først og en sist. Sistemann kan hindre motstanderen i å rekke tilbake med den store ballen ved å stikke ham med den lille ballen. Han må treffe før motstanderen når kortveggen.

Førstemann kan dessuten gjøre det vanskeligere for motstanderen å stikke. Han kan sparke vekk den lille ballen idet han plukker opp den store.

Hensikt

Denne leken utfordrer deltakernes reaksjonevne og hurtighet. Jo færre deltakere, jo mer blir utholdenheten til hver enkelt satt på prøve.

Progresjon

For å gjøre øvelsen tyngre kan en leke en variant hvor de som løper, først må løpe over til motstanderens linje og ha en fot innenfor deres felt, før de returnerer til midten og samme regler for ball gjelder. En kan også utføre øvelsen ved at alle deltakerne ligger på rygg eller mage.

Levert av Landslaget for fysisk fostring/Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet