Fot-bowling

Illustrasjon: Thomas Madsen/ Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet

Illustrasjon: Thomas Madsen/ Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet

 

Fyll opp halvannan liters flasker med vatn. Farg gjerne vatnet med konditorfarge.

Set flaskene på golvet i ei trekantform. To benkar eller liknande er renner som gjer at ballen ikkje forsvinn heilt. Flaskene skal treffast ved hjelp av ein ball som vert sparka. Klarar vi å sparke ned alle flaskene?

Ein kan sjølvsagt og spele med hendene.

Hensikt

I fot-bowling øver ein borna sin auge-fot-koordinasjon

Levert av Arnesen, Guldbrandsen, Gundersen og Hovden, forfattarar av boken "Bevegelsesglede i barnehagen" (2010), utgitt av Kommuneforlaget, i samarbeid med Idrettsbarnehage AS.