Fotballsisten

fotballsisten

Som i den tradisjonelle sistenleken er det en person som «har den» og skal prøve å ta de andre. I denne varianten tar man de andre ved å spenne en softball på dem. Den som blir truffet blir tatt og må «ha den».

Variasjon

En annen variant en kan spille er at den som «har den» skal prøve å treffe flest mulig ganger på et minutt. Tell høyt! En kan utføre begge variantene ved å kaste ballen i stedet for å sparke.

Tilpasningsmuligheter

Er det mange deltakere i gruppen som er utrygge med ball, og en del som spiller fotball aktivt, kan en tilpasse med at de med erfaring bare kan sparke med «feil» fot. Som voksenperson bør en passe på at det ikke foregår «mosing», en skal kun sparke ballen – ikke bruke all kraften en har.

Levert av Landslaget for fysisk fostring/Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet