Stjerneorientering

fotostjernenavigering

Forberedelser: Ta bilder av kjente steder som deltakerne vil kjenne igjen og som befinner seg i området rundt en valgt base; store steiner, flaggstanga, et spesielt tre, sandkassa etc. Det kan være lurt å laminere disse bildene slik at de kan brukes flere ganger. Lag klippekort. Hver post har en bokstavkode og ved siden av må det være plass til å klippe. Heng ut orienteringsposter og klippetenger på stedene som det er tatt bilde av. Postene må være markert med hver sine tall eller bokstaver.

Gjennomføring: Sentralt plassert i forhold til hvor postene ligger, anlegges basen der alle møtes for å gjennomføre aktiviteten. Deltakerne deles inn i lag på ca. 2-4 personer. Orienteringsløpet starter ved at lagene får se et bilde av et kjent sted. Laget til Lars får se bilde av flaggstanga og løper dit. Der henger det en oransje og hvit «orienteringspost», og bak på posten står det A. Med klippetanga klipper de i klippekortet ved siden av A-en. Så løper de tilbake til basen, leverer bildet sitt og får utlevert et nytt bilde.

Når det er mange deltakere, må det være mange poster. Det bør være 50% flere poster enn det er lag slik at det alltid er et ledig bilde når et lag kommer inn til basen. Alle trenger ikke være innom alle postene. Lagene er for eksempel ferdige når de har vært innom fem ulike poster. På den måten kan man også sende grupper med deltakere som trenger spesielle hensyn til poster som ligger lett tilgjengelig uten at det virker som de får særbehandling.

Hensikt

Hensikten er  å være i aktivitet samtidig som en blir kjent orienteringsdetaljer og med metoden stjerneorientering.

Progresjon

Overgangen til å gjennomføre en løype i stedet for å være innom en base i stjerneorientering: Orienteringsløpet starter ved at barna får se et bilde at et kjent sted, for eksempel flaggstanga og løper dit. Der henger det en oransje og hvit «orienteringspost», og bak på posten er det et bilde av et nytt sted, for eksempel det store eiketreet, og barna løper dit. Til slutt ender orienteringsløpet med et bilde av det stedet hvor løpet startet.

Overgangen til kart: Har skolen orienteringskart over skolens nærområde (spør orienteringskretsen eller orienteringsforbundet om hjelp til dette), kan man etter hvert som deltagerne blir kjent med orienteringsdetaljer i området, kutte ut bildene og i stedet få utdelt laminerte kart som er markert med en rød ring der posten er plassert. De må da lære å orientere kartet i riktig retning i forhold til terrenget.

Levert av Friluftsrådenes landsforbund/ Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet