Freerunning/Parkour

Finne et naturlig ”hinder” i skolens nærmiljø som deltakerne skal komme seg over. Det kan være benker, sykkelstativ, utstyrskasser, store steiner, gjerde el. Bare fantasien og fornuften setter grenser. La deltakerne selv først bestemme hvordan de skal komme seg over hindret. Det kan være lurt å jobbe i par. Deretter kan en enten selv vise frem ulike måter å komme seg over på, eller plukke ut deltakere som har valgt hensiktsmessige måter. Ha fokus på effektivitet for å komme seg over. Etter å ha funnet den mest effektive måten å komme seg over hindret på, lar du alle deltakerne få prøve seg på den teknikken. Når alle har fått prøvd noen ganger, utvider man aktiviteten til å inneholde et selvvalgt triks på vei over, da skal det ikke fokuseres på effektivitet. Du kan komme med eksempel på triks, enten vise eller forklare og det kan være hva som helst (for eksempel en utstrakt hånd eller salto på et tidspunkt over hinderet).

 

Hensikt

En utforskende aktivitet som ufordrer hele kroppen og kognitive egenskaper.

Variasjon

En kan bygge ut aktiviteten og lage en serie av hopp etter hverandre.Det kan også være forskjellige hindre med ulik vanskelighetsgrad. Legg in ulike triks (bare fantasien setter grenser). Deltakerne kan bevege seg over en distanse og ta de hindrene som kommer på veien, dette kan foregå på en skogstur eller en tur i nærmiljøet. Deltakerne kan filme seg selv mens de holder på, redigere og legge på musikk, for deretter vise det frem til f.eks. klassen og foreldre.

Progresjon

Man bør starte med enkle hindre, og deretter utvide med vanskeligere hindrer. Etter hvert kan man innføre triks og gjøre hoppene i en serie. Varier hvordan satsen på hindret skal være (venstre- eller høgre fot, begge bena). Man kan også sette tidbegrensing på hvor lenge en kan være i kontakt med hindret.

Tilpasningsmuligheter

La deltakerne selv få være med å bestemme hinder. Finn hinder som mange kan prøve seg på samtidig (f.eks en lang rekke med sykkelstativ ). La deltakerne selv få være med å vurdere den mest effektive måten. Det kan være lurt å ha en oppvarmingsøvelse før denne aktiviteten. Tenk sikkerhet hele veien. Vurder underlag og hinder med tanke på fall. Et mykt underlag som en gressplen eller myk sand vil kunne fungere for de fleste høyder. I skogen kan det være en myr. Eller en kan bruke matter som ikke sklir hvis en er inne. Sikre hvis noen deltakere er dyktige og ønsker å prøve seg på salto ned fra hindret. Hvis aktiviteten er ukjent vil en presentasjon av hele Parkour/freerunning-ideen kunne styrke motivasjonen for aktiviteten. Ha denne øvelsen sammen med andre øvelser innenfor sjangeren.

Levert av Landslaget for fysisk fostring/Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet