Frigi kapteinen

Del gruppen inn i flere lag på fire personer. Laget består av en kaptein og tre utespillere. Målet er å konkurrere med de andre lagene om å bli først ferdig med følgende oppgave:

  • Ved start står utespillerne på matten/avgrenset område og kapteinen på en base f.eks. fem meter ifra (avstand etter nivå) med tre baller
  • Kapteinen kaster ballen til en utespiller som må motta ballen og holde den i hendene (ikke miste den). Denne personen er da «fri», tar med seg ballen og løper til kapteinens base
  • Gjenta prosedyren til alle utespillerne er frigitt
  • Når alle utespillerne har kommet til kapteinens base løper kapteinen til matten/området til utespillerne og skal så motta en pasning fra hver av sine utespillere (uten å miste ballene)
  • Når kapteinen står på matten/avgrenset område med tre baller er laget ferdig

Frigi kapteinen

Hensikt

Utfordre øye-hånd og øye-fot koordinasjon, krafttilpasning, fokus, presisjon og samarbeid.

Variasjon

Antall personer/baller, pasningsform, bevegelsesmåte osv. Kan kjøres som stafett og fortsette slik at alle på laget har vært kapteiner før laget er helt ferdig.

Progresjon

Ulike typer baller, avstand fra base til matte osv.

Tilpasningsmuligheter

Gi rom for at en på laget f.eks. får lov til å la ballen være i bakken før den fanges, varier med ulik farge, vekt og størrelse på ballene.

Levert av Høgskolen i Hedmark, En region i bevegelse