Frisbee Discathon

Frisbee_750

Deltakerne kaster frisbee rundt en oppmerket/anvist bane. De kan komme seg igjennom løypa alene eller i grupper på 2-5. Lengden på løypa kan variere etter hvilket område en har til rådighet, men kan variere fra 100-1000m. Bruk gjerne naturlige hindringer som trær, lyktestolper eller bygninger der frisbeen må på en bestemt side. Det er bare frisbeen som må passere portene, deltakerne kan løpe hvor de vil. (f.eks hvis man kaster bra rundt et hinder, i en bue, kan man løpe kortere). Man må kaste det neste kastet fra der frisbeen landet. Når frisbeen krysser mållinja er man i mål. Det er ikke lov å løpe med frisbeen i hånden og det er heller ikke lov å hindre en annen spiller med vilje. En kan variere med å konkurrere seg i mellom på tid eller på antall kast.

Lag banen med både høyre og venstre sving. Ha med porter som man må igjennom. Ha både kort og lang avstand mellom portene for å få noen lange kast. Øvelsen fungerer også godt med en kortbane innendørs.

Hensikt

Frisbee utfordrer øye-hånd-koordinasjonen, og om en skal gjennomføre en løype kan en trene utholdenheten.

Variasjon

Øvelsen kan utføres i ulike varianter: – Kort bane og som intervall. – Stafett med 2-3 deltakere på hvert lag, der den andre deltakeren starter når den første deltakeren passerer mållinjen. – Med begrensninger som f.eks: Backhand, forehand og ”feil hånd»-kasting.

Progresjon

Start uten å ta tid, der målet er bare å komme seg igjennom løypa. Ha enkle porter i starten, og så kan en legge om løypa og ha trange porter som er vanskeligere å passere etter hvert. Når deltakerne er trygge på øvelsen kan en for eksempel innføre tidtaking eller øke lengden på banen.

Levert av Landslaget for fysisk fostring/Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet