Frisbee Discathon

Deltagerne kaster frisbee rundt en oppmerket/anvist bane. De kan komme seg igjennom løypa alene eller i grupper på 2-5.  Lengden på løypa kan variere etter hvilket område en har til rådighet, men kan variere fra 100-1000 m. Bruk gjerne naturlige hindringer som trær, lyktestolper eller bygninger der frisbee’en må passere på en bestemt side. Det er bare frisbee’en som må passere portene, deltagerne kan løpe hvor de vil (f.eks. hvis man kaster bra rundt et hinder, i en bue, kan man løpe kortere). Man må kaste det neste kastet fra der frisbee’en landet. Når frisbee’en krysser mållinja er man i mål. Det er ikke lov å løpe med frisbee’en i hånden og det er heller ikke lov å hindre en annen spiller med vilje. En kan variere med å konkurrere seg i mellom på tid eller på antall kast.

Tips: Lag banen med både høyre og venstre sving. Ha med porter som man må igjennom. Ha både kort og lang avstand mellom portene for å få noen lange kast. Øvelsen fungerer også godt med en kortbane innendørs.

Hensikt

Utvikle koordinasjon og trene utholdenhet

Variasjon

Øvelsen kan utføres i ulike varianter:

  • Kort bane og som intervall
  • Stafett med 2-3 deltagere på hvert lag elev nummer 2 starter når den første deltageren passerer mållinjen
  • Med begrensninger som f.eks: Backhand, forehand og ”feil hånd»-kasting

Progresjon

Start aktiviteten uten å ta tiden, der målet er bare å komme seg igjennom løypa. Ha enkle porter i starten, legg deretter om løypa og ha trange porter som er vanskeligere å passere etter hvert.