Frisbee ultimate

frisbee_ultimate

Deltakerne deles i to lag. Begge lag starter spillet ved å stå bakenfor hver sin mållinje (i hver sin målsone). Ett av lagene er bestemt til å starte med frisbeen (dette laget blir kalt forsvarere), det laget som starter uten disk blir da kalt angripere.

Spillet starter ved at en fra det forsvarende laget kaster disken så langt som mulig over mot angriperne. Mens disken flyter i luften løper spillerne inn på banen og plassere seg i sine strategiske områder. Hvis disken går forbi målsonen angriperne sto i ved spillets start, hentes disken frem til mållinjen. Hvis disken går ut over sidelinjen, henter en angriper disken, og flytter disken inn til det punktet på sidelinjen hvor disken passerte linjen. Den av angriperne som tar disken, eller henter disken, skal så kaste disken til en medspiller. Når en spiller har disken i hendene, må ett av denne spillers ben være fiksert på ett fast punkt på banen. Det vil si at spilleren som tar imot eller har disken kan ikke løpe (eller gå) med disken (dette minner mye om basketball).

Når en av spillerne klarer å motta disken inne i målsonen i den motsatte enden av banen, får dette laget ett poeng. Det laget som fikk poeng beholder disken, og samles i den målsonen de lagde poenget. Dette laget går nå også over til å være forsvarere, og ett nytt spill settes i gang.

Dette er en nullkontakt-lek der det forsvarende lag kan vinne frisbeen ved å gripe den i lufta eller at angripende lag mister den i bakken. En angriper må kaste videre frisbeen hvis nærmeste forsvarer teller høyt til åtte (ca 8 sekunder).

Hensikt

Frisbeespill som utfordrer lagspillstrategier.

Progresjon

I begynnelsen kan en godta at frisbee’n er i bakken en gang mellom hvert kast. Når deltakerne kjenner godt til leken og mestrer den, kan en innføre en ekstra frisbee.

Tilpasningsmuligheter

Øvelsen kan gjennomføres sittende og på begrenset område. En kan da ikke være så nøye om den er i bakken. Innfør en eller flere personer som er fast innenfor målfeltet.

Levert av Landslaget for fysisk fostring/Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet