Fuglene samler mat

Bilde: Shutterstock

”Mat” kan være f.eks. kongler og pinner. Barna deles i 4 grupper og plasseres i fire hjørner (reir) av plassen. ”Maten” ligger samlet i en haug midt i feltet. På signal starter barna for å hente ”maten” hjem til reiret. Det er bare lov å ta en ting om gangen. Hvem har til slutt samlet mest mat?

Variasjon

Leken kan gjennomføres på ulike typer arenaer som ute, inne i sal eller i bassenget.

Tilpasningsmuligheter

Det er viktig å bli kjent med deltakerne og deres eventuelle behov for tilpasninger i aktiviteten. Snakk med de det gjelder. Kanskje har de selv ideer eller tanker om hvilke tilpasninger som trengs for at de skal kunne delta på en god måte.

Sørg for ro når beskjeder og instruksjon gis.

Bevegelsesutfordringer: Vurderer å korte ned distansen fra reiret og inn til midten. Maten i midten kan ligge på en høyde, eller plasseres i varierende høyder slik at den er lettere tilgjengelig hvis noen sitter i rullestol eller har utfordringer med å komme opp/ned til bakken. Vurder terrenget hvor oppgaven gjennomføres mtp. underlaget. Vil noen ha behov for ledsager eller kan aktivitetshjelpemiddel benyttes?

Kognitive utfordringer: Tydelig struktur i økten. Repetisjon og forutsigbarhet. Vær oppmerksom på dagsform. Gi raskt støtte hvis noen viser tegn til frustrasjon. Noen kan ha nytte av et «pausested». Vær oppmerksom på om det er andre forstyrrelser rundt som kan ta fokus vekk fra oppgaven. Kan «maten» plasseres på et område/annet type underlag/ på et teppe som gjør at det er enklere å se hva som er

Nedsatt hørsel/døv: Undersøk om eleven/barnet har tekniske hjelpemidler. Sørg for ro når beskjeder gis. Snakk én og én. Ha direkte kontakt. Bruk mimikk, kroppsspråk og evt. Tegnstøtte.

Nedsatt syn/ blind: Ledsag når eleven/barnet har behov for det. Tiltal med elevens navn, i kombinasjon med lett berøring. La eleven/barnet bli kjent med omgivelsene, hvor maten ligger og la de kjenne på de ulike gjenstandene. Kan være en fordel å ha maten samlet på en flate med et annet underlag, f. eks. teppe, på en høyde eller lignende så personen vet i hvilket område det skal letes. Kan lyd lages der «maten» ligger, for at eleven/barnet skal enklere kunne orientere seg frem dit?

 

Levert av Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet

Forslag på tilrettelegginger: Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser