Fyll kassen

fyll_kassen

Baller av ulik størrelse og type samles i en kasse e.l. Den voksne kaster dem rundt i salen i et tempo som gjør det mulig for barna å fylle kassen etter rimelig tid. Barna løper ut til ballen, henter den, for så og løpe tilbake til kassen. Det er ikke lov å kaste eller sparke ballen. Kassen kan stå hvor som helst i gymsalen og den voksne kaster baller ut av korgen så lenge han ønsker at aktiviteten skal foregå. Drøy ikke tiden for lenge slik at barna ikke klarer å fylle korgen.

Hensikt

Balltilvenning og utholdenhetstrening.

Variasjon

I stedet for kasse kan en bruke flyttbar korg og små softballer. Den voksne flytter stadig på korga, slik at deltagerne må løpe varierende avstander. En kan innføre en variant der deltagerne må føre ballen med føttene tilbake til kassen. Man kan også bruke mange små softballer. Strø alle softballene rundt i gymsalen for å ta tiden på hvor lang tid det tar å få alle opp i kassen. Kan prøve flere ganger for å slå den første tiden.

Progresjon

Jo større område, jo mer aktivitet og høyere intensitet.

Levert av Landslaget for fysisk fostring/Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet