Gå rundt hverandre

gaa rundt hverandre

Deltakerne står på hver ende av en benk. Etter å ha funnet balansen, skal de prøve å passere hverandre på bommen uten å ramle ned.

Husk å dekke underlaget med matter for å unngå overtråkk og støtskader.

Hensikt

Her utfordres balansen samtidig som deltakerne må samarbeide og tenke kreativt for å klare passeringen uten å falle ned.

Variasjon

Parene kan bli utfordret på hvordan de skal passere hverandre, for eksempel kan en deltaker passere over den andre. Man kan også la flere passere hverandre i rekke.

Progresjon

For nybegynnere kan det være lurt å starte med et bredere felt for å passere, og gjerne ikke så høyt over bakken (en strek i grusen kan være nok). Etter hvert som de begynner å bli trygge og finner balansen, kan man gjøre bommen/streken smalere og heve høyden.

Levert av Landslaget for fysisk fostring/Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet