Gå tusenbein

Illustrasjon: Thomas Madsen/ Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet

Den ene deltakeren står på alle fire med kne og hender ned i bakken. Den andre setter seg over den som står nede, legger beina på hver side av skuldrene til den andre. Deretter prøver en å gå fremover som en ”tusenbein” på seks bein. Hvis denne går greit kan en kan utvide den til flere deltakere.

Pass på at deltakerne er litt varme før aktiviteten tar til, for å unngå skader. Pass også på å dele inn i par som er noenlunde like høye/tunge. Husk mykt underlag.

Levert av Landslaget for fysisk fostring/Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet