Gi den videre 1

Del gruppen i to. Den ene gruppen starter inne på gulvet og sprer seg utover i rommet. De andre står på siden og venter til leder gir signal til at de kan begynne å gå. De som går – går en runde, rolig, og finner en person å stille seg bak. Den som har stått i ro og får en som stiller seg bak sin rygg, går så videre og  gjør det samme med en annen person. En enkel øvelse som allikevel kan være utfordrende.

Det kan være at deltakerne ikke oppfatter dette som en danseøvelse, kall den gjerne for en bevegelsesøvelse. Utfordre deltakerne til at de står så nært den andre personen som de kan – uten at de kommer borti hverandre. Er det noen som ikke oppdager at de har fått noen bak sin rygg, ja, så får de bare stå en stund der da – til de oppdager det. Man kan også la noen av deltakerne gå ut av øvelsen, og stå utenfor og observere. Utfordringen ligger i å få deltakerne til å verdsette at dette skal foregå i stillhet, da det vil hjelpe dem å konsentrere seg.

Øvelsen gjennomføres best i store grupper og kan også egne seg bra ute i naturen.

Hensikt

Målet med øvelsen er å la deltakerne erfare hvordan man kan bruke HELE kroppen til å lytte og kjenne, også baksiden av kroppen og spesielt ryggen. God sansestimulering.

Levert av Landslaget for fysisk fostring/Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet