Gi den videre 2

Del gruppen i to. Den ene gruppen starter å stå i ro inne på gulvet og spredt  utover i rommet. De andre står på siden og venter til leder gir signal til at de kan begynne å gå. De som starter å gå – går en runde i rommet, i sånn passe rolig tempo. De skal finne en person som de stiller seg FORAN. Så skal de lage en form med kroppen og holde den. Den andre personen kopierer så denne formen, og går så videre for å finne en ny person som han eller hun lager en kroppsform til. Det er som om de sier «HEI» eller gir den andre personen en gave som han eller hun mottar ved å kopiere formen.

De som går kan gå helt vanlig. De som står i ro – står i samme formen hele tiden inntil de får en ny person med en ny form som stiller seg foran dem. Man kan også la noen av deltakerne gå ut av øvelsen, og stå utenfor og observere. Oppmuntre til at man kan lage kroppsformer som for eksempel er: RUNDE – LANGE – KANTEDE – VRIDDE? Kanskje noen former er lavt nede og nært gulvet? Midt i? Høyt oppe? Denne øvelsen er bra å gjøre med musikk som kan inspirere deltakerne til å finne på nye former/figurer med kroppene.

Øvelsen gjøres helst i medium til store grupper og egner seg godt ute i naturen.

Hensikt

Målet med øvelsen er å la deltakerne få lage og forme egne kroppsformer, og ved at de kopieres og speiles av en annen får man sett den fra et annet synspunkt. Ved at man prøver ut andres kroppsformer, får man nye ideer til neste gang man skal lage sin egen form. Samtidig utvikles egne ferdigheter og koordinasjon når man kopierer andres figurer. Også fin sansestimulering.

Levert av Landslaget for fysisk fostring/Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet