Gjett en lyd

Illustrasjon: Thomas Madsen/ Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet

Plasser musikkinstrumenter rundt i rommet, pass på at det er god avstand mellom dem. Gruppen sitter midt i rommet og lytter. Lederen spiller av et lydklipp som kommer fra ett eller flere av instrumentene. Deltagerne skal så gjette hvilke instrument som lager slik lyd. Når gruppen er blitt enige løper de bort til det instrumentet de velger, er det flere instrumenter som lager lyd kan gruppen splitte seg.

Hensikt

Deltagerne lærer å gjennkjenne klangen av forskjellige typer instrumenter.

Variasjon

Øvelsen kan også lages som en konkurranse hvor en har flere grupper. Gruppene får da poeng når de gjetter riktig og når de finner instrumentet hurtigst.

Levert av Landslaget for fysisk fostring/Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet