Goalball

Dette er en ordentlig konkurranseform med offisielle regler. Her kommer imidlertid en forenklet mann-i-gata variant:
To lag stiller opp på hver sin ende av en gymsal og alle deltakerne skal ha bind for øynene. En spesiallaget lydball brukes. Ballen skal trilles langs bakken fra det ene laget og inn i målet bak motstandernes forsvar. Målet kan være veggen i hele gymsalens bredde. Hver spiller får tildelt ei matte som definerer arbeidsområdet. En person dekker 3-4 meter i bredden. Tre personer ved siden av hverandre kan dermed dekke en gymsal som er 8-10 m. bred. Poenget er at det ene laget skal forsøke å trille ballen i veggen på motstanderens side. Etter ett skuddforsøk fra den ene siden går ballen over til det andre laget som dermed har et skuddforsøk. Slik bølger spillet frem og tilbake.

Hensikt

Et utfordrende og lekent spill som blant annet utfordrer  kommunikative egenskaper og samhandling.

Variasjon

Prøv gjerne også med to baller samtidig.

Tilpasningsmuligheter

Dette er et spill utviklet spesielt for synshemmede, men det er et spennende og interessant spill for alle. Hvis det er noen som beveger seg langsommere enn andre, kan de faktisk spille uten å skjerme synet.

Levert av Beitostølen Helsesportsenter/Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet