Gravid heks

Dette er en variant av «stiv heks». Deltakerne skal gå sammen to og to, og danne par. Paret skal transportere en ball mellom seg, uten å holde i den. Ballen kan en holde hofte mot hofte, hode mot hode, rygg mot rygg etc. Lag variasjoner ut fra tempo i aktiviteten. Paret som fanger (heksene) bør ha markeringsvester eller et hodeplagg som markerer deres rolle. De som blir tatt kan stille seg opp og danne en portal. De blir fri dersom et annet par beveger seg gjennom deres portal. Parene skal frakte ballen mellom seg gjennom hele leken, bortsett fra når de tatt og må danne portal.

Hensikt

Variant av en kjent lek som utforder samhandling og kommunikasjon, samt basisferdigheter.

Variasjon

For å variere leken kan en bruke skjerf eller liknende slik at den ene av deltakerne i paret blir blind. En kan også leke en variant der det ikke er lov å snakke sammen (all kommunikasjon skjer gjennom trykk på ballen). Her kan det også varieres med antall hekser.

Tilpasningsmuligheter

Ved å gjøre ”stiv heks” til en parøvelse, senkes automatisk tempoet i aktiviteten. Dette øker automatisk muligheten for alle til å delta. Ved rullestol, velg alternative måter å transportere ballen på.

Levert av Beitostølen Helsesportsenter/Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet