Matte-gris

Sett på forhånd ut masse kinahatter/kjegler og gjem ett kort under hver (noen kan være tomme). Lag to baser i hver ende av banen av f.eks. matter der lagene starter. Deltakerne bestemmer selv hvor de vil starte og mattene har samme funksjon.

Del ut fem kort hver til alle deltakerne. Gi dem så i oppgave f.eks. å samle «fem hjerter».

På startsignal skal alle løpe rundt til de ulike hattene/kjeglene og prøve å bytte til seg kort slik at de får «fem hjerter». Første person som klarer dette løper til den nærmeste matta. Dette er signalet om at alle de andre må tilbake til mappa (selv om de ikke har «fem hjerter» selv). De to/tre siste som kommer tilbake til matta får G. Fortsett med nye oppgaver til noen blir GRIS.

Gris

Prøv «Poker-GRIS»: Deltakerne løper rundt og samler kort til en best mulig «poker-hånd» i løpet av f.eks tre minutter. Løper så tilbake til matta når tiden er ute eller når de mener de har en god hånd og «byr» så fysiske utfordringer mot andre (kun to stk – de som mener de har best «hånd»). Vis frem kortene og taperen (den med dårligst poker-hånd) må gjennomføre utfordringen.

Hensikt

Trene kognitive ferdigheter

Variasjon

I stedet for å samle på hjerter, spar osv. kan oppgaven være å få totalsummen 25 på sine kort (ess er 1 eller 14). Andre varianter er å addere, dividere eller multiplisere hjerter og ruter (røde) med spar og kløver (svarte), slik at summen blir et gitt tall osv.

Progresjon

Vanskelighetsgrad på oppgavene tilpasses målgruppen (alder og kunnskapsnivå)

Tilpasningsmuligheter

Oppgavene kan gjøres parvis der man holder hverandre i hendene og samarbeider.

Levert av Høgskolen i Innlandet, En region i bevegelse