Grunnstoffsortering

Illustrasjon: Thomas Madsen/ Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet

Oppgaven består av to deler. I første del handler det om å samle flest papirlapper med grunnstoffer, i den andre delen skal grunnstoffene kategoriseres og plasseres i rett bøtte/korg. Papirlapper med navn på grunnstoff legges ut i et område med blanksiden opp. Deltagerne er sammen i grupper på 3-4. En og en fra hver gruppe løper og henter en lapp. Når alle lappene er samlet inn skal gruppene sortere stoffene i følgende kategorier: 1) flytende stoffer, 2) faste stoffer, 3) gasser. Som utgangspunkt er det nok å ha de 20 mest vanlige grunnstoffene med i leken.  Deltagerne skal så skrive deres gruppenummer på lappene og løpe ned til bøttene for å legge de i rett kategori. Bøttene må være markerkt med kategorinavn. Også her skal kun en og en fra hvert løpe om gangen. Når alle lappene er avlevert gjennomgås innholdet i bøttene. Den gruppen som har plassert flest rett stoff har vunnet.

Deltagerne kan ha periodesystemet i oversiktsform eller læreren kan ha kontroll over systemet.

Hensikt

Deltagerne arbeider med kategorisering av grunnstoffer og grunnstoffets egenskap samtidig som deres utholdenhet blir trent. Fysisk aktiv læring.

Variasjon

Øvelsen kan også benyttes i andre fag, der for eksempel en skal kategorisere dyr, ordklasser, gloser osv.

Progresjon

For å gjøre løpingen mer utfordrende kan man sette opp hinder som f.eks kjegler og benker og/eller utvide banestørrelsen.

Levert av Landslaget for fysisk fostring/Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet