Haien kommer

Haien_kommer

Her blir en person stående i midten som «haien» , mens resten deler seg inn i grupper, og stiller seg gruppevis rundt haien. Det kan være greit å merke området der gruppene står! Før leken begynner finner gruppene navn på hva/hvem de er. Dette kan være fiskenavn, dyrenavn osv alt etter hva man ønsker! Leken går ut på at «haien» står i midten og roper ut lagene etter tur, og så skal de «svømme» rundt haien. Når de har svømt rundt en stund roper haien: «HAIEN KOMMER» og da må alle løpe hjem til sin plass før haien klarer å fange noen. De som blir tatt blir også haier, og hjelper til med å fange flere neste runde. Etter hvert som flere og flere blir tatt, er det vanskeligere for dem som er igjen å komme seg hjem før haiene tar dem.

Dersom det er mange deltakere kan det være lurt å utvide lekeområdet. Det kan bidra til at deltakerne ikke løper opppå hverandre og at det hele får en bedre flyt. Varier retningen fiskene må svømme rundt haifeltet. Husk å ha gruppenes «hjem» tydelig merket slik at det ikke blir diskusjoner på om man er kommet hjem eller ikke når haien kommer.

Hensikt

I denne leken øves utholdenhet, reaksjonsevne og strategitenking

Variasjon

Øvelsen kan også gjennomføres på ski.

Progresjon

For å gjøre leken mer krevende kan deltakerne få beskjed om at de bare kan løpe når de er utenfor basen sin, det er ikke lov å gå. En kan også finne andre måter å bevege seg på som f.eks. å krabbe, hoppe, rygge osv. La gjerne barna få bestemme bevegelsene.

Tilpasningsmuligheter

Dersom man har med deltakere med bevegelseshemminger kan man innføre at en gjennomfører øvelsen ved å gå. Hvis vedkommende er hai kan en innføre at fiskene må være to og to, og leie hverandre.