Halli-hallo, høl i hatten

 Elevene står oppstilt på rekke. En står foran og kaster ballen til hver og en av dem. Denne sier også for eksempel at han tenker på et land (kan være hvilken kategori som helst). De andre skal gjette når de får ballen kastet til seg. Når en gjetter riktig, tar den som leder leken og pakker ballen hardt i bakken (samtidig som hun/han roper Halli Hallo), og løper. Den som gjettet riktig løper etter ballen, og roper ”Høl i hatten” eller ”stopp”, når han/hun har ballen. Den som gjettet riktig skal nå prøve å kaste ballen i ”ringen”, som kasteren lager ved hjelp av armene. Dersom det er veldig lang avstand mellom disse to, kan lederen tillate den som gjettet riktig om å gå for eksempel to elefantsteg (Musesteg eller hva som helst. Bruk fantasien!), slik at de kommer nærmere hverandre.

Levert av Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet