Handikap slåball

En av deltakerne begynner med å kaste ballen i bakken og rope navnet på en av de andre. Den personen skal få tak i ballen fortest mulig. Når han/hun har ballen, ropes det «Stopp». Det betyr at alle de andre skal stå helt stille. Den som tok ballen må nå prøve å treffe en av de andre.

Hvis man blir tatt, skal man ta høyre arm på ryggen (den skal da ikke brukes mer).

Nå må de andre forsøke å fange ballen og igjen ropes det «Stopp» når ballen fanges. En person kan bli tatt fem ganger:

Første gang skal høyre arm bak på ryggen.

Andre gang skal venstre arm på ryggen.

Tredje gang skal man hoppe på et bein.

Fjerde gang skal man kravle på knærne.

Femte gang er man ute av leken.