Hest og kjerre på ski

hestogkjerre

To og to går sammen, en går foran som hest og en henger bak som kjerre (se illustrasjon). Kjerren dras ved hjelp av stavene. En kan lage ulike rundløyper som hesten og kjerra skal gjennom.

Hensikt

Her trenes grunnleggende skiferdigheter samtidig som parene må samarbeide.

Variasjon

Aktiviteten kan gjennomføres som stafett. Lag en passende runde og bestem hvor mange runder man skal gå. Den som er hest i den første runden, er kjerre i den andre osv..

Levert av Landslaget for fysisk fostring/Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet