Hest og rytter

hest og rytter

I denne øvelsen skal den ene deltakeren bære en annen på ryggen. Sett gjerne opp kjegler som viser avstanden de skal gå fra A til B.

Husk å dekke underlaget ved hinderne med matter for å unngå overtråkk og støtskader. Pass også på å dele inn i par som er noenlunde like høye/tunge.

Hensikt

Øvelse som spesielt utfordrer styrken i beina til den som bærer. Den kan også sette utholdenhet og de grunnleggende bevegelsene på prøve.

Progresjon

Etter hvert som para er trygge på å være hverandre kan det settes opp hinder, som for eksempel at man må over en benk eller under en høy bom.

Levert av Landslaget for fysisk fostring/Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet