Hinderløype skøyter

Hinderløype er moro og utfordrende for barna. Her kan en legge inn ulike hindre som gir barna mulighet til å øve seg på flere av de skøyteøvelsene/ferdighetene de allerede har lært.

Her er ulike eksempler på hvordan en kan tilrettelegge for en hinderløype eller en læringsløype:
– En kan hoppe over snøhauger
– Slalom rundt kjegler, votter e.l, på ett eller to bein
– «Kringler» rundt pucker, kjegler e.l
– Bøye seg under et hinder
– Løpe som om man har sko på beina
– Falle og så reise seg opp igjen.

Hensikt

Grunnleggende skøyteferdigheter blir utfordret på en lekbetont og morsom måte!

Variasjon

La barna være med å bestemme aktiviteter/øvelser slik at det blir variasjon på forskjellige løyper. Lag nivådelte hinderløyper der barna får prøve litt forskjellig.

Tilpasningsmuligheter

Det er viktig å bli kjent med deltakerne og deres eventuelle behov for tilpasninger i aktiviteten. Snakk med de det gjelder. Kanskje har de selv ideer eller tanker om hvilke tilpasninger som trengs for at de skal kunne delta på en god måte.

Sørg for ro når beskjeder og instruksjon gis.

Marker start og stopp, og ha bilder av hva man skal gjøre i de forskjellige delene i løypa for å skape forutsigbarhet.

Bevegelsesutfordringer: Vurder om noen skal benytte aktivitetshjelpemiddel som piggekjelke, ishockeykjelke, spark eller skøytestøtte, og tilpass oppgavene i løypa til dette. Vurder om eleven/barnet har behov for ledsager som kan gi ekstra fremdrift eller bidra til å stabilisere på isen. Noen kan ha nytte av å samarbeide med en annen elev som kan gi ekstra støtte hvor det trengs eller samarbeide med en voksen. Barn som har utfordringer med å skape fremdrift selv, kan sitte på ledsagerstyrt aktivitetshjelpemiddel, der en annen elev eller voksen står for fremdriften.

Kognitive utfordringer: Tydelig struktur i økten. Repetisjon og forutsigbarhet. Vis og forklar, hjelp til med å bane bevegelse om det er nødvendig. Vær oppmerksom på dagsform. Gi raskt støtte hvis noen viser tegn til frustrasjon. Noen kan ha nytte av et «pausested».

Nedsatt hørsel/døv: Undersøk om eleven/barnet har tekniske hjelpemidler. Sørg for ro når instruksjon gis, og sørg for at det er ro når ny oppgave skal introduseres. Snakk én og én. Ha direkte kontakt. Bruk mimikk, kroppsspråk og evt. Tegnstøtte.

Nedsatt syn/ blind: Ledsag når eleven/barnet har behov for det, og spør gjerne hvordan han/hun ønsker dette. For eksempel ved å holde i hånden, gjennom grep over albuen på ledsageren eller ved å holde i tau/reim. Vurder om eleven skal samarbeide med en annen i par. Her kan den eleven som går foran ha på en fargesterk vest eller lignende og gi informasjon om omgivelsene og oppgavene etter hvert som de kommer. Tiltal med elevens navn, i kombinasjon med lett berøring.

 

Levert av Landslaget for fysisk fostring/Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet

Forslag på tilrettelegginger: Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser