Hinderløype skøyter

Hinderløype er moro og utfordrende for barna. Her kan en legge inn ulike hindre som gir barna mulighet til å øve seg på flere av de skøyteøvelsene/ferdighetene de allerede har lært.

Her er ulike eksempler på hvordan en kan tilrettelegge for en hinderløype eller en læringsløype:
– En kan hoppe over snøhauger
– Slalom rundt kjegler, votter e.l, på ett eller to bein
– «Kringler» rundt pucker, kjegler e.l
– Bøye seg under et hinder
– Løpe som om man har sko på beina
– Falle og så reise seg opp igjen.

Hensikt

Grunnleggende skøyteferdigheter blir utfordret på en lekbetont og morsom måte!

Variasjon

La barna være med å bestemme aktiviteter/øvelser slik at det blir variasjon på forskjellige løyper. Lag nivådelte hinderløyper der barna får prøve litt forskjellig.

Levert av Landslaget for fysisk fostring/Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet