Hinderløype ski

balanse_hinderloype

Lag balanse- og hinderløyper i skianlegget. Kun fantasien setter begrensninger. Bruk terrenget og det dere har for hånden. Lag løyper som utfordrer balansen. Har dere ikke naturlige variasjoner i terrenget kan dere lage deres egne. Slike løyper kan inneholde følgende element: Kuler og ujevnheter. Små og store hopp. Variasjon i underlag. Portaler. Svingløype. Skøyte-/stakeetappe. Noe en skal hoppe over. Noe en skal strekke seg etter. Steder der en må stå på et ben. Steder der en må plukke opp noe. Steder der en skal skyte på blink i fart.

Fart og spenning er viktig i disse løypene. Samtidig er det viktig at løypene er tilrettelagt for individuelle løsninger, slik at alle får følelsen av mestring.

Hensikt

I en hinderløype vil grunnleggende skiferdigheter utfordres, samtidig som utøveren får god basistrening.

Levert av Landslaget for fysisk fostring/Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet